Tietosuojaseloste

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Erotic Center, Freijan Keidas Oy 3294620-4, jäljempänä Erotic Center

 

Rekisterinpitäjä

Erotic Center

3294620-4
Valtakatu 1
28100 Pori

p. (02) 529 9664


 

Yhteyshenkilöt rekisteriasioissa

Yhteyshenkilönä ja tietosuojavaltuutettuna toimii Suvi Koskela
info@eroticcenter.fi

 

Rekisterin nimi

Erotic Centerin asiakas- ja markkinointirekisteri.

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena tai
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, jäsenyys).

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

– Analysointiin ja profilointiin
– Erotic Centerin markkinoinnin, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen
– Toimituksen perille saattamiseen
– Yhteydenpitoon asiakkaisiin
– Asiakassuhteen ylläpitämiseen

 

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin voidaan merkitä seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä:

– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Matkapuhelinnumero
– Yritys ja asema
– Osoitetiedot
– Uutiskirjeen tilaajien lukutiedot ja sivustokäyttäytyminen
– Analyysi ja profiilitiedot
– Tarjoushistoria tai tiedot muusta yhteydenotosta

 

Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi, jolloin rekisterinpitäjä noudattaa tämän lakisääteisiä velvoitteita tietosuojan tason varmistamiseksi. Rekisterinpitäjä ei luovuta sivustokäyttäytymistietoja ulkopuolisille.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

 

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Asiakaspalvelumme vastaa kohtuullisen ajan kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

 

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai uutiskirjeen tilaamisen loppumisen vuoksi.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Erotic Centerin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

Kielto-oikeus


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

 

Kävijäseuranta ja evästeet

Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten.

 

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä

 

Käyttäjäseurannan ohjelmistot voivat tallentaa yksityiskohtaisempaa kävijätietoa kuin yllä mainittu Google Analytics. Kerättyjä kävijätietoja ei kuitenkaan lähtökohtaisesti voida tunnistaa kävijää tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Ohjelmistoja voidaan käyttää esimerkiksi määriteltyjen käyttäytymissääntöjen mukaan personoidun sisällön esittämiseen tai hiiren liikkeiden tunnistamiseen eroticcenter.fi -sivustolla.

Google Analytics kerää tietoa myös kävijöiden kiinnostuksen kohteista sen perusteella millaisilla sivustoilla kävijän selain on käynyt Google Display Network -verkostossa sekä tämän datan perusteella arvioi kävijän demografia-tietoja. Google Analyticsiin kertyy vain anonyymia tietoa kävijäryhmien oletetuista kiinnostuksen kohteista sekä kävijäryhmien oletetuista demografia-tiedoista. Tietoa vierailluista sivustoista tai yksittäisistä kävijöistä ei kerätä.

Annamme tarkempia tietoja kulloinkin käytössä olevista ohjelmistoista ja niiden tallentamasta tiedosta pyydettäessä. Suurin osa ohjelmistoista on myös mahdollista tunnistaa eroticcenter.fi -sivuston lähdekoodista.

 

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää seuraavan linkin ohjeita noudattamalla: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fi